Make your own free website on Tripod.com

Kiep cam ca - Kim Tieu Long + Thoai My

Con sao Bac Lieu - Kim Tieu Long+Thoai My

Goi co nhan doi loi - Kim Tieu Long+Thanh Ngan

Thuyen Hoa - Kim Tieu Long+Huong Thuy

Con do que huong - Kim Tieu Long+Thanh Ngan

NS Kim Tieu Long trong Gio hu doi xa